SUCH NAN-CHUEH RONJA RÖVARDOTTER
f: 1997-10-28 2009-09-28

MINNESLUND


Öga UA hjärta UA Patella UA
Mor till; A-B-D-E-H kullarna