NORDUCH FINUCH Aco Tara's Ice-Queen
f: 2005-01-03

Ägs av: Tarja Arola-Lundgren i Tullinge.


Resultat från-09

Öga UA hjärta UA Patella UA

 

0

Mor till: S & U-kullen,