VÅRA AVELSHANAR/ OUR BREEDING MALES!!


Alla är Öga, hjärta, Patella: UA
Dessa Hanar är tillgängliga för avel
till passande tikar

Vid intresse vg ring Åsa för mer info,
tfn 08-530 354 36. MAIL: acotaras@hotmail.com

/////////////////////////////////////////////////
All dogs are eye, heart and Patella:
OK
These dogs are available for
breeding to suitable females.
At interest you can call Åsa for info,
tfn +46 8-530 354 36.
MAIL: acotaras@hotmail.com